Kadra

Agnieszka Seroczyńska

Agnieszka Seroczyńska

Nauczyciel

Absolwentka  Akademii  Muzycznej w Poznaniu

Nauczyciel muzyki i rytmiki

Oligofrenopedagog

Specjalista w zakresie terapii pedagogicznej 

Specjalista w zakresie terapii muzyką

Kalendarz