Polityka prywatności

Polityka prywatności - RODO


1. Administratorem danych osobowych jest:

"Akademia Twórczej Edukacji - Pszczółka" Magdalena Kłoszewska
ul. Śliczna 1
72-006 Mierzyn
NIP 6772052520
REGON 320703700
e-mail:

 

2. W czasie wizyty na naszej stronie internetowej przetwarzamy następujące rodzaje informacji o użytkownikach:
a) podczas wysyłania informacji formularzem kontaktowym - imię i nazwisko nadawcy wiadomości, jego dane kontaktowe (e-mail a niekiedy numer telefonu), treść wiadomości (ewentualnie poprzedzoną tematem),
b) wizerunki dzieci/rodziców utrwalone w czasie uroczystości i imprez dziecięcych, prezentowane za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych dzieci,
c) podczas wizyty na stronie – w postaci cookies: informacje techniczne pozwalające dopasować wyświetlanie strony do urządzenia użytkownika, informacje ułatwiające korzystanie ze strony, informacje statystyczne pozwalające nam ocenić potrzeby zmian w układzie i zawartości strony.

 

3. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest dobrowolna zgoda użytkownika oraz podjęcie działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (np. udzielenie wyjaśnień po zapytaniu).

 

4. Celem przetwarzania tych informacji jest możliwość świadczenia usługi (udostępnienie na stronie WWW informacji o naszej działalności oraz odpowiedź na przekazane zapytania przez formularz), na którą użytkownik się zdecyduje.

 

5. Dane przekazywane są tylko do nas. Dane te mogą zostać częściowo powierzone do przetwarzania:
a) dostawcy hostingu
b) dostawcy usług analityki internetowej (Google Analytics)
c) dostawcy usług lokalizacyjnych (Google Maps)
d) dostawcy usług social media (Facebook)
e) dostawcy usług video (YouTube)

 

6. W związku z tym korzystamy z usług podmiotów zlokalizowanych poza UE, ale nie dotyczy to danych przekazywanych przez formularze na naszej stronie, które w całości są przetwarzana na terenie Polski.

 

7. Gromadzone dane będą przetwarzane tak długo, jak długo wymaga cel, dla którego zostały zebrane – jednak nie dłużej niż pozwoli na to zgoda użytkownika.
Dane z usługi GoogleAnalytics będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 90 dni.

 

8. Użytkownik w związku z przetwarzaniem jego danych ma prawo:
a) dostępu do danych,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) przenoszenia danych do innego, wskazanego podmiotu,
f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

9. Dane nie są przetwarzane dla celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym – nie są przetwarzane w celu profilowania.

 

10. Dbamy o ochronę danych użytkowników – korzystamy z usług sprawdzonych dostawców hostingu, z którymi zawarte zostały odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych wg RODO. Połączenie z serwerem jest realizowane w technologii SSL (Secure Socket Layer – protokół "https").

 

11. Na naszej stronie korzystamy z cookies – małych plików zapisywanych przez naszą stronę na komputerze użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
W postaci cookies mogą być przechowywane:
a) informacje techniczne pozwalające dopasować wyświetlanie strony do urządzenia użytkownika,
b) informacje ułatwiające korzystanie ze strony,
c) informacje niezbędne w procesie uwierzytelnienia, bezpieczeństwa lub pamiętania preferencji użytkownika,
d) informacje statystyczne pozwalające nam ocenić potrzeby zmian w układzie i zawartości strony,
e) informacje pozwalające na właściwe funkcjonowanie dodatków firm zewnętrznych na naszej stronie (jak np. odtwarzacz YouTube, prezentacja treści Facebook, widok mapy, itp.).

Użytkownik może w dowolnym czasie usunąć wybrane lub wszystkie cookies, albo zmienić ustawienia swojej przeglądarki w zakresie obsługi cookies. Należy jednak pamiętać, że zmiany ustawień cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności naszej strony WWW, a w skrajnym przypadku – nawet uniemożliwić korzystanie ze strony WWW.

 

12. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO/GDPR).

 

13. Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do informacji gromadzonych przez naszą stronę WWW
Polityka prywatności może ulegać zmianom, które będziemy publikować na tej stronie z odpowiednim wyprzedzeniem.

 


 

 

INFORMACJA

ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Podstawa prawna:

       Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( rozporządzenie o ochronie danych,  Dz. U. UE L 119 z 4 maja 2016r.).

       W związku z w/w rozporządzeniem informuję, że dane osobowe są niezbędne do wykonywania podstawowych zadań statutowych przedszkola w ramach sprawowanej funkcji dyrektora. Dane osobowe będą zbierane w konkretnych, wyraźnie i prawnie określonych celach i nie przetwarzane niezgodnie z tymi celami, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą oraz adekwatnie, stosownie ograniczone do tego, co niezbędne. Równocześnie informuję, że macie Państwo prawo do:

 

  • sprostowania,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • dostępu do Waszych danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2.

                                                                                                         

Dane osobowe będą przechowywane w przedszkolu przez okres wynikający z przepisów ustawy „Prawo oświatowe” (Dz. U z 2017 r. poz. 59, 949, 2203, Dz. U   z 2018 r. poz. 650) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 


 

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31