NPP "Pszczółka"

image

Pszczółka
Niepubliczny Punkt Przedszkolny


Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Pszczółka", który rozpoczął działalność 1 września 2012 roku, jest placówką niepubliczną, prowadzoną przez osobę fizyczną. Mieści się w dużym, jednorodzinnym domu w spokojnej części Mierzyna przy ulicy Ślicznej 1.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17:00.

Posiada trzy przestronne jasne sale, jadalnię, łazienkę dostosowaną do potrzeb dzieci. Do dyspozycji przedszkolaków jest także sala gimnastyczna. Wielkość sal oraz ich wyposażenie w pomoce dydaktyczne umożliwiają swobodną realizację zajęć, a posiadany sprzęt dostosowany jest do wieku i wzrostu dzieci.

Punkt przedszkolny gromadzi pomoce dydaktyczne, książeczki, zabawki oraz sprzęt elektroniczny. Placówka funkcjonuje w oparciu o stały rytm dnia, określony w ramowym rozkładzie dnia danej grupy. Uwzględnia on odpowiednie proporcje zagospodarowania czasu pobytu dziecka.

 

Stałym elementem są pory posiłków, przewidziany jest też pobyt dzieci na świeżym powietrzu, aktywność ruchowa, gry i zabawy. Nie ma obowiązku leżakowania, zamiast tego w porze poobiedniej prowadzone są zajęcia wyciszające, np. czytanie bajek.

W ramach czesnego dzieci maja zagwarantowane: naukę języków obcych (język angielski i język niemiecki), rytmikę, zajęcia z logopeda, zajęcia plastyczne, wyżywienie: zbilansowane, smaczne posiłki przygotowywane specjalnie dla potrzeb przedszkola przez sprawdzona firmę cateringową, która uwzględnia indywidualne diety dzieci.

Dodatkowo punkt przedszkolny oferuje odpłatnie: basen, karate, naukę tańca i zajęcia z piłkami - Przedszkoliadę.

Maluchy, które mają problemy z adaptacją otaczane są szczególną opieką w tych pierwszych trudnych chwilach - rodzic może być blisko dziecka, dziecko może przynieść swoją ulubioną zabawkę.

image
image
W pracy z dziećmi nauczyciele wykorzystują metody aktywizujące, wyzwalające ich własną aktywność i pobudzające do twórczego myślenia i działania. Są to m.in.: "Glottodydaktyka" prof. Bronisława Rocławskiego, elementy "Edukacji matematycznej" wg Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, elementy "Kinezjologii edukacyjnej" Paula Dennisona, nauka czytania globalnego metodą Glenna Domana, nauka wiedzy encyklopedycznej za pomocą prezentacji multimedialnych na podst. metody Glenna Domana, program edukacji ekologicznej, zajęcia ze sztuki, wycieczki edukacyjne.

 

W placówce organizuje się wiele uroczystości, miedzy innymi:

urodziny dzieci, Pasowanie na Przedszkolaka, Sprzątanie Świata, Bal Pluszowego Misia,  Wróżby Andrzejkowe, Spotkanie Wigilijne z rodzicami oraz występ "Jasełka", Bal karnawałowy, Pożegnanie Zimy, Powitanie Wiosny i inne.

 
Punkt przedszkolny uwzględnia indywidualne potrzeby, umiejętności i uzdolnienia dzieci oraz  stwarza atmosferę poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, poprzez wprowadzanie na zajęciach działań służących ich rozwojowi. Przygotowuje wychowanków do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Różnorodne zajęcia edukacyjne spełniają oczekiwania dzieci i ich rodziców oraz zapewniają przedszkolakom indywidualną drogę rozwoju.
image

Punkt przedszkolny

Zapraszamy do kontaktu wszystkich rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do naszego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Pszczółka".

image

Godziny otwarcia

w roku szkolnym: pon-pt 7:00 - 17:00
w wakajce: pon-pt 7:30 - 16:30

Nasz adres

ul. Śliczna 1
72-006 Mierzyn

Telefon

+48 513 867 408
+48 509 724 901

Telefon Deutsch

Deutsch:
+48 723 925 314

Kalendarz